Informācija mājas lapā ievietota saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 171.

Uzņēmuma rekvizīti:
SIA Apgāds RADA
Reģ. Nr. 40103942617
Sepa identifikators: LV51ZZZ40103942617

Juridiskā adrese:
Ozolciema iela 22 k2 - 64

Rīga LV-1058

Kontakti:
Tālrunis: +37122008861
E-pasts: rada@rada.lv

Banka: Swedbanka
IBAN konta Nr.: LV46HABA0551040827653

SWIFT: HABALV22

Atbildība:
Lapā ievadītais saturs ir kontrolēts, bet mēs neuzņemamies atbildību par lapā ievietoto ārējo saišu saturu. Par pievienoto saišu saturu ir atbildīgs to īpašnieks.

Autortiesības: Visa šajā mājas lapā ievietotā informācija un attēlus aizsargā autortiesības. Jebkurai citēšanai nepieciešama rakstiska piekrišana. Tas attiecas īpaši uz pavairošanu, apstrādi, tulkojumiem, informācijas saglabāšanu un to publicēšanu citās datu bāzēs, elektriskos mēdijos un sistēmās.

Informācija par lapā izvietotajām fotogrāfijām un zīmējumiem:
Jekaterina Eciņa (titullapa)
www.fotolia.de (attēli blogā)
Merike Armulika (logo izstrāde)
Jana Paegle (fotogrāfijas no treniņiem)

Mājas lapas izstrāde:
SIA Apgāds RADA 2015    
©SIA APGADS RADA 2016 ®    

 .